M
NU

Historie firmy

Historie firmy ELITE a.s. aneb začalo to v roce 1924 podnikem J. Kunert a synové.

Je tomu již pěkná řádka let, co se proti nebi vztyčila první z pěti pro Varnsdorf tak charakteristických a v tehdejší době nevídaných výškových budov firmy J. Kunert a synové, továrny jemných punčoch, Varnsdorf (J. Kunert & Söhne, Wirkwarenfabriken, Warnsdorf). Tato firma byla založena před 94 lety, r. 1924. Majitelé firmy navázali na výrobu pleteného zboží, kterou se zabývala Marie Kunertová st. již od roku 1905 v ul. Klostermannova (dříve Humboldtova) čp. 1342. Zde v té době rodina Kunertů bydlela. Tehdy paní Kunertová zakoupila první ruční pletací stávek a v malém přístavku za domem začala vyrábět první ponožky, punčochy, ale i pletené kravaty a šály. O dva roky později, v r. 1907, zaregistrovala svou živnost s již dvěma pletařskými stávky na okresním hejtmanství v České Lípě. Pokračovatelem v tomto oboru byl její manžel Julius Kunert st., který r. 1920 založil firmu Julius Kunert – „Strickerei und Krawattenfabrik“. Svůj závod však postavil v sousedním městě Großschönau. Chtěl se tím vyhnout celním poplatkům, neboť převážnou část produkce hodlal prodávat právě na německé straně hranic. S příchodem světové hospodářské krize se však situace na zahraničních trzích změnila natolik, že závod v Großschönau zrušil a dne 26.4.1924 založil firmu novou, tentokrát ve Varnsdorfu. O 3 měsíce později však firmu přenechal svému společníkovi Heinrichu Bayerovi. Mezitím totiž, přesněji 23.5.1924, spolu se svými syny Jindřichem a Juliem ml., zakládá shora uvedenou firmu J. Kunert a synové se sídlem ve Varnsdorfu, Východní 2087.

varnsdorf_1934

První provozní budovu (č.1) postavili v ulici Klostermannova roku 1924. Protože bylo jejich podnikání úspěšné, mohli již v roce 1928 postavit první výškovou budovu (č.2 s čp. 2166, ul. Bratislavská). V následujících letech pak došlo k odkoupení továrního objektu fy Stolle na ul. Východní (čp. 1733) a r. 1929 byla na jeho pozemcích zahájena výstavba hlavního areálu firmy. Vyrostly zde 3 provozní výškové budovy, budova ředitelství firmy a barevna, vzniklá rekonstrukcí bývalé kotelny. Poslední výšková budova (č.8 s čp. 2388) pak byla postavena opět na ul. Bratislavská. Ve Varnsdorfu tak vznikla firma, na svou dobu jedna z nejmodernějších v celé ČSR, s více než 1.600 zaměstnanci. Měla kromě hlavních výrobních provozů i veškeré potřebné pomocné provozy „pod jednou střechou“. Ve svých laboratořích vyvíjela nové technologické postupy výroby a způsoby zpracování nových materiálů. Prostřednictvím své vlastní obchodní sítě a sítě prodejen firmy Baťa Zlín dominovala nejen na domácím trhu, nýbrž vyvážela do celé Evropy a za oceán. Svou obchodní strategii firma opřela o nosnou kolekci svých výrobků z nově zaváděného umělého hedvábí. Tato kolekce punčochového zboží s vysokou kvalitou a velmi příznivou cenou nesla název ELITE. Vyráběla se z umělého hedvábí Bemberg ve stále větších sériích, ale pouze ve třech velikostech a sedmi barvách.

Výrobu punčochového zboží na čas omezily události 2. světové války. Část výrobní kapacity byla převedena na válečnou výrobu, na které pracovali převážně váleční zajatci a totálně nasazení (celkem okolo 500 osob). Bratři Kunertové, jsouce si jisti výsledkem války, pak připravují rozšíření výroby punčochového zboží po skončení válečného konfliktu. Nakupují nové kotony, připravují projekty pro stavbu další výrobní budovy určené pro provoz na zušlechťování umělé příze. Přišel však konec války a sním i konec firmy Kunert ve Varnsdorfu.

1947

29.8. roku 1945 byla firma J. Kunert a synové dána pod národní správu. Její název pak byl „J. Kunert a synové, národní správa“. Prvním (prozatimním) národním správcem byl jmenován Dr. Andělín König z Prahy. Ještě téhož roku, dne 24.10. pak byla tato firma znárodněna. Prvním ředitelem byl jmenován Vladimír Matulík, hlavním inženýrem pak Josef Zmatlík. Téměř všichni zaměstnanci firmy byli německé národnosti a většina z nich byla zařazena do odsunu. V závodě však zůstalo veškeré strojní vybavení, včetně ještě zakonzervovaných nových kotonů. Znovu rozběhnout výrobu ale bylo právě pro nedostatek odborných zaměstnanců velice obtížné. Velkou posilou proto byl příchod 120 odborníků z punčocháren firmy Baťa ve Zlíně a celé jedné třídy absolventů Baťova učiliště v Třebíči. Na konci roku 1945 pak pracuje ve varnsdorfském závodě již 2.769 zaměstnanců.

Vyhláškou MP ČSR č. 126/1947 z 10.11.1947 byl podnik přejmenován na ELITE, sdružené továrny punčoch, národní podnik, Varnsdorf. Pod ELITE bylo k tomuto datu začleněno na 12 znárodněných firem, vesměs ze západních a severních oblastí republiky. Další 3 podniky byly do ELITE včleněny po únoru 1948. Tím byla, s výjimkou 150 kotonů u firmy Baťa (z celkového počtu cca 1.000 strojů v celé ČSR) veškerá výrobní kapacita jemného punčochového zboží soustředěna do jedné firmy. Nebyla tedy takovým problémem poválečného období výroba (za rok 1947 se již vyrobilo 8,7 mil. párů kotonových punčoch), ale dostatečný přísun kvalitního materiálu a hlavně udržení poválečných odbytišť. Jistou výhodou byla možnost navázat na obchodní kontakty firmy J. Kunert a synové. Navíc, výrobky se značkou ELITE byly stále v povědomí bývalých obchodních partnerů. Firma také využila dosud trvající výhody přímého obchodu se zahraničím. Povedlo se jí navázat dobré vztahy s renomovaným výrobcem kvalitní příze a vybudovat novou síť svých obchodních zástupců. Dalším úspěchem byl vývoj a následná výroba punčoch z PERLONU. Daleko dříve, než byl chemický průmysl v Evropě schopen dát tento materiál na trh ve větším množství, dokázali pracovníci podnikové laboratoře vyřešit způsob zpracování válečných zásob „padákového hedvábí“ na punčochové výrobky a to včetně barvení a úpravářských procesů. A co bylo nejdůležitější, ještě na konci roku 1947 dala firma do prodeje prvních 100 tis. párů těchto luxusních výrobků. Již v roce 1949 pak ELITE vyrobila celkem 12,25 mil. párů kotonových punčoch. Počátkem padesátých let vstupuje do hry také ryze české syntetické umělé vlákno SILON. Na to navazuje další velký úspěch ELITE – nový způsob tvarování umělých vláken (konkrétně právě silonových), diskontinuální kadeření (tzv. krepování). Firma se stala jednou z prvních v Evropě, která tvarování zavedla. Z tohoto materiálu se začal téměř okamžitě vyrábět vysoce kvalitní a obchodníky žádaný výrobek, tzv. krepsilonky. Důležité zde bylo také okamžité uvádění výsledků práce podnikových laboratoří a vývojových dílen do praxe. Pozice značky ELITE na zahraničních trzích začala posilovat.

V závodě 2 – Krásná Lípa pak byla zahájena výroba tzv. vrchního ošacení (pánské a dámské pulovry, halenky a polokošile z jemné příze). Tím se rozšířil výrobní sortiment firmy o další, na trhu velmi žádaný druh ošacení. Již v roce 1957 bylo do obchodů dodáno na 40 tis. ks výrobků tohoto druhu.

Doslova revoluční převrat do výroby punčochového zboží přinesl nový materiál – polyamid a ruku v ruce s ním i nová technologie pletení. Byly zakoupeny nové, jedno systémové okrouhlé pletací stroje, na nichž byla započata výroba bezešvých punčoch. V roce 1958 se vyrobilo prvních 593 tis. párů. Tento rok také došlo ke změně názvu firmy na ELITE, výroba punčoch, národní podnik, Varnsdorf.

Dalším druhem výrobků, o který podnik rozšířil r. 1963 svůj sortiment, bylo dámské spodní prádlo. V prvním roce po jeho zavedení do výroby bylo na náš trh dodáno 42 tis. ks tohoto zboží.

Významnou událostí pak byla i likvidace punčochové výroby v n.p. Svit (bývalá firma Baťa) ve Zlíně. Tím se stává n.p. ELITE mnoho polním výrobcem punčochového zboží v Československu. V této době je v ELITE zaměstnáno na 4.000 zaměstnanců.

Zvratovým v punčochové módě byl rok 1966. Spolu s módou minisukní přicházejí na svět jemné punčochové kalhoty. ELITE okamžitě reaguje zavedením jejich hromadné výroby. Zároveň však končí s výrobou kotonových punčoch. Roku 1967 je vyrobeno posledních 1,6 mil. ks tohoto druhu a v následujícím roce dává na trh již 5,8 mil. ks bezešvých punčocháčů. Jak významný pokrok podnik zaznamenal do roku 1970, naznačuje i počet nainstalovaných okrouhlých pletacích strojů, který činí 2.598 ks. V roce 1975 je pak v provozu již 3.900 strojů tohoto druhu!

Ve výrobě vrchního ošacení dochází k uplatnění nového materiálu TREVÍR. V závěsu s tím dochází i k modernizaci výrobní technologie. Roku 1972 začíná likvidace kotonů i v této výrobě. Dochází k celkové obměně strojového parku s novými, výkonnějšími stroji.

Neustále rostoucí poptávka po bezešvých punčochových kalhotách, ale i po dalších druzích výrobků, nutí vedení podniku k zavádění stále novějších a výkonnějších strojů nejen pletacích, ale i konfekčních a úpravárenských. Nemění se již tolik počty strojů, ale jejich kvalita a kapacita výroby. Roční produkce punčochových kalhot tak vzrostla na mil. ks v roce 1984.

Od roku 1985 nastoupila nová éra ve výrobní technologii. Byly instalovány první pletací stroje řízené mikroprocesory. Tím byly dány nové možnosti ve vzorování punčochových úpletů a v rozšíření sortimentu punčochových výrobků. Také vrchní ošacení, díky sportovním úborům pod značkou CLIMATEX, slavilo velký úspěch. O integrovaný úplet projevila zájem i firma ADIDAS.

V rámci celostátní reorganizace průmyslu dochází i v n.p. ELITE k jistým podstatným změnám. Roku 1989 byl národní podnik ELITE zrušen a na jeho místě vznikl ELITE, státní podnik, Varnsdorf.

Současně s tím byl delimitován závod 03 – Chrudim, z něhož byla vytvořena EVONA, a.s., Chrudim. Poslední velká změna pak proběhla k 1.1.1994. K tomuto datu byla ze státního podniku vytvořena ELITE, akciová společnost, Varnsdorf.

Zároveň, v rámci tzv. velké privatizace, byl majetek závodu 2 – Krásná Lípa privatizován firmou NOVIA, s.r.o., Krásná Lípa.

 

autor textu: Milan Kopecký