M
NU

Záruka, reklamace a výměna zboží

Kromě informací o záruce, reklamaci a výměně zboží zde naleznete stručný návod "Jak na reklamaci".

Záruka a reklamace

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že je zboží po dobu určenou právními předpisy nebo prohlášením prodávajícího po jeho převzetí kupujícím (dále jen „záruční doba“) ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávané zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží; že se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, a že zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo požadovat i dodání nové věci bez vad; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Zákonná záruční doba je 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

Jak na reklamaci

Veškeré podrobnosti ohledně reklamací naleznete v našich obchodních podmínkách. Pro snazší orientaci jsme pro Vás připravili tento stručný návod.

Zakoupili jste na našem internetovém obchodě zboží, na kterém se vyskytla vada? Máme pro Vás zde návod, jak v tomto případě postupovat, tedy jak provést reklamaci v našem internetovém obchodě. Vaši případnou reklamaci se vždy pokusíme vyřešit v co možná nejkratší době, nejpozději však do 30 kalendářních dnů (od doručení reklamace), tak jak ukládá zákon.

Jak postupovat?

Nejjednodušší způsob je stáhnout si a vyplnit Reklamační formulář připojený níže. Zde můžete snadno a rychle formulář vyplnit, popsat vadu výrobku, vytisknout formulář a spolu s ním poslat fyzicky reklamované zboží na naši adresu Schindlerova pletárna s. r. o., Kyjovská 998/79, 407 46 Krásná Lípa.

Pokud máte jakékoliv dotazy, kdykoliv se na nás můžete obrátit telefonicky na čísle +420 412 383 359 nebo emailem na adresu eliteodbyt@elite-cz.cz.

Vždy se Vám budeme rádi věnovat.

Výměna zboží

Pokud kupující obdrží v důsledku nesprávného výběru zboží špatnou velikost výrobku, která kupujícímu nevyhovuje, zašle kupující prodávajícímu výrobek zpět na adresu Schindlerova pletárna s. r. o., Kyjovská 998/79, 407 46 Krásná Lípa s vyplněným Formulářem pro vrácení zboží připojeným níže a prodávající kupujícímu na jeho žádost zašle výrobek nový či mu zašle peníze zpět na uvedené číslo účtu.

Kompletní znění naleznete v našich Obchodních podmínkách.