M
NU

Ochrana osobních údajů

Prodávající postupuje tak, aby kupující neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním...

Prodávající postupuje tak, aby kupující neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů, tj. jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně jen jako „osobní údaje“) pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu prodávajícího - společnosti Schindlerova pletárna s. r. o., Kyjovská 998/79, 407 46 Krásná Lípa

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Osobní údaje poskytuje kupující prodávajícímu dobrovolně za účelem splnění objednávky; osobní údaje kupujícího jsou prodávajícím shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Každý registrovaný zákazník má ve své administraci přehled o datech, které eshopu poskytl, může kdykoliv požádat o jejich vymazání, pokud to nejsou data, která musí eshop ze zákona vést o provedených obchodech. Zákazník také může kdykoliv jedním klikem rozvázat spojení mezi eshopem a facebookem.

 

Kompletní znění naleznete v našich Obchodních podmínkách.